Privatni casovi matematike i fizike

Postavlja se pitanje sa kakvim problemima se naši đaci danas sreću u toku svog školovanja. Česti štrajkovi, skraćeni časovi, gubitak časova, nezadovoljstvo nastavnika i profesora. Danas su čak i odlični đaci prinuđeni da uzimaju privatne casove kakao bi savladali gradivo i kasnije u toku svog školovanja prolazili bez prepreka. Iz ličnog iskustva možete se nkada provući, ali kad tada vaše neznanje će isplivati na površinu. Najčešće se uzimaju privatni casovi matematike jer je to gradivo  za koje je potrebna vežba i stručan rad. Kada se to sve ne može postići na redovnoj nastavi od 30 minuta roditelji su prinuđeni da deci plaćaju privatne casove matematike. Takođe i privatni casovi fizike se traže jer je to odmah drugi po težini predmet sa izradom zadataka pa je i tu potrebna pomoć i dodatni privatni časovi fizike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.