Skole stranih jezika u Beogradu

Kako da naučite neki od stranih jezika, a apsolutni ste počenitk. Ništa strašno, sve skole stranih jezika u Beogradu nude kurseve jezika za početnike. Predstavljavo vam kurs engleskog jezika u Beogradu za početnike.

Svi kursevi engleskog jezika za početnike su smišljeni i napravljeni baš za one bez obzira kog su uzrasta, koji se prvi pu susreću sa engleskom jezikom ili imaju neko minimalno zananje. Takođe postoje i početni kursevi engleskog jezika za decu.

Šta ćete sve naučiti na kursevima engleskog jezika? Savladaćete osnovna glagolska vremena pa ćete imati u razgovoru predstavu o pravilnoj upotrebi vremena. Vreste reči i njihove funkcije u rečenicima. Naučićete osnovne reči koje će vam pomoći d ase snađete u normalnim životnim situacijama, da komunicirate normalno na javnim mestima. Naučićete da pišete, osnovna pravila pravopisa.

Najviše se u toku kursa obraća pažnja na konverzaciju i rad u grupama ili parovima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.