Povracaj poreza USA

O oporezivanju u Americi se vodi računa i dosta je komplikovaniji, a nepostoji univerzalno pravilo već zavisi od slučaja do slučaja. U Americi je poreski sistem tako napravljen da osobe sa većim prihodima plaćaju i veći porez. Dosta faktora utiče na procenat oporezivanja prihoda koji se vrši na osnovu visine godišnje zarade, odnosno prihoda koji su ostvareni. Nakon godišnjeg obračuna dešava se da je uplaćeno više novac nego što treba pa se može ostvariti povracaj poreza iz USA. U Srbiji nahviše zaintersovanih za povracaj poreza iz Amerike su studenti koji su bili na programu work and travel pa je dobro da se informišu o povraćaju poreza i pre nego što odu u Ameriku.

Najvažniji dokumet za povracaj poreza iz Amerike je W2 obrazac, pa ga zato sačuvajte, a i treba da zante da je poslodavac obavezan da vam ga dostavi do 31. januara tekuće godine.

Kako to da imate pravo na povracaj poreza? Vi ste dužni da uplatite porez na profit koji ste osstvarili na ne celokupan prihod. Profit je novac koji ste zaradili umanjen za troškove, a prihod onoliko koliko ste naplatili svoj rad. Zato je vaš cilj da prijavite sve troškove koje ste ostvarili, ali postoje i pravila kako i koji se troškovi mogu prijaviti. Za sve raspitajte se u optimumtaxagency.com i ostvarite što veći mogući povraćaj poreza iz Amerike.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *